Ak potrebujete akékoľvek informácie o projekte alebo s nami chcete spolupracovať,
ozvite sa nám.

asms@seesame.com

Tlačové správy

Séria výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ od prvých dní pandémie mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým spoločenským otázkam. Skúma správanie ľudí na Slovensku, ich prežívanie a motivácie. Ambíciou je tiež sledovať zmeny postojov ľudí v ďalších spoločenských otázkach, ktoré budú dôležité aj v dobe po pandémii. Táto stránka vznikla
s podporou Nadácie ESET.