Dôvera v inštitúcie je jeden z kľučových pilierov stabilnej demokracie. Dlhodobo tiež platí, že ľudia, ktorí dôverujú vláde či iným inštitúciám, sú aj viac ochotní dodržiavať opatrenia, ako ukázalo napríklad očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti sú obecné samosprávy najdôveryhodnejším subjektom.

Dôvera v inštitúcie v súvislosti s pandémiou

Od vypuknutia pandémie na Slovensku výrazne klesla dôvera vo všetky vládne, verejné, ale aj vedecké inštitúcie v súvislosti s pandémiou. Najstrmší pád nastal medzi aprílom 2020 a septembrom 2020 a tiež na jar 2022.

Najvýraznejší prepad v dôvere v súvislosti s pandémiou zaznamenala slovenská vláda. Zatiaľ čo v apríli 2020 jej dôverovalo 47 % opýtaných respondentov, v septembri jej dôverovalo 21,8 % ľudí vo februári 2022 len 11 % respondentov.  

Dôvera v zdravotníctvo a vedecké inštitúcie kolíše

Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je od septembra 2020 stabilizovaná a z júla na december 2021 mierne narástla. Avšak na jar 2022 zaznamenali obe inštitúcie veľký prepad.

Z dát tiež vyplýva, že dôvera vo vedecké inštitúcie má veľký dopad na ochotu dať sa zaočkovať. Tým, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, najviac záleží na názore vedcov a vedeckých inštitúcií. Až 67 % opýtaných súhlasilo, že názor vedeckých inštitúcií je pri ich rozhodovaní o očkovaní dôležitý.

Pre každého piateho respondenta je dôležitý postoj politikov k očkovaniu

Pre približne pätinu ľudí je dôležitý postoj k očkovaniu politikov, ktorí sú im blízki. Pre 39,8 % respondentov postoj ich obľúbených politikov k očkovaniu nie je dôležitý a 40,9 % respondentov nemá žiadnych politikov, ktorí sú im blízki. Spomedzi tých ľudí, ktorí sa plánujú dať zaočkovať je postoj im blízkych politikov k očkovaniu dôležitý až pre 37,4 %.

Dôvera v inštitúcie je faktor, ktorý výrazne rozdeľuje už zaočkovaných a nezaočkovaných. Verejné inštitúcie musia oveľa presvedčivejšie a jednotnejšie vysvetľovať benefity očkovania pre celú spoločnosť. Keďže nízka ochota dodržiavať protipandemické opatrenia súvisí s nízkym pocitom vlastného ohrozenia koronavírusom, je naďalej potrebné pripomínať, že zodpovedným správaním chránime tých zraniteľnejších, vrátane našich detí.“

Barbara Lášticová
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV