Dôvera v inštitúcie je jeden z kľučových pilierov stabilnej demokracie. Dlhodobo tiež platí, že ľudia, ktorí dôverujú vláde či iným inštitúciám, sú aj viac ochotní dodržiavať opatrenia, ako ukázalo napríklad očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Obecné samosprávy sú jedny z najdôveryhodnejších subjektov Slovenska. Dôveruje im 36 % opýtaných. V rebríčku dôveryhodnosti prvé miesto zastávajú zamestnávatelia, ktorým dôveruje 40 % respondentov. Obecné samosprávy ďalej nasledujú slovenské štátne firmy s dôverou 31 %, prezidentka s dôverou 25 % či neziskové organizácie s dôverou 22 %.

Z dlhodobých výsledkov prieskumu sa zdá, že obecné samosprávy predstavujú kameň stability v dôvere v inštitúcie na Slovensku. Dôkazom sú aj výsledky komunálnych volieb, v ktorých veľký počet županov, primátorov a starostov obhájilo svoje posty ako aj spokojnosť s takýmito výsledkami komunálnych volieb. Teraz je však dôležité, aby obecné samosprávy pokračovali v poctivej práci a dobre a transparentne komunikovali s občanmi. Predstavitelia obecných samospráv majú dnes dobrý predpoklad na to, aby pomohli navigovať slovenskú spoločnosť z krízy dôvery, v ktorej sa dnes nachádza.

Michaela Benedigová, Seesame

Dôvera v inštitúcie v súvislosti s pandémiou

Od vypuknutia pandémie na Slovensku výrazne klesla dôvera vo všetky vládne, verejné, ale aj vedecké inštitúcie v súvislosti s pandémiou. Najstrmší pád nastal medzi aprílom 2020 a septembrom 2020 a tiež na jar 2022.

Dôvera v zdravotníctvo a vedecké inštitúcie

Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie bola počas celej pandémie najvyššia, no aj tá počas mesiacov zaznamenala výkyvy a prepady.

Z dát však vyplynulo, že dôvera vo vedecké inštitúcie mala veľký dopad na ochotu dať sa zaočkovať. Tým, ktorí sa dali zaočkovať, najviac záleží na názore vedcov a vedeckých inštitúcií. Až 67 % opýtaných súhlasilo, že názor vedeckých inštitúcií je pri ich rozhodovaní o očkovaní dôležitý.

Pre každého piateho respondenta bol dôležitý postoj politikov k očkovaniu

Pre približne pätinu ľudí bol dôležitý postoj k očkovaniu politikov, ktorí sú im blízki. Pre 40 % respondentov nebol postoj ich obľúbených politikov k očkovaniu je dôležitý a 41 % respondentov nemá žiadnych politikov, ktorí sú im blízki. Spomedzi tých ľudí, ktorí sa dali zaočkovať bol postoj im blízkych politikov k očkovaniu dôležitý až pre 37 %.