Ochota dať sa zaočkovať mierne narástla

Ochota dať sa zaočkovať od decembra 2020 s malými výkyvmi pomaly narastá a momentálne je na úrovni 56,5 %. Toto číslo zahŕňa už zaočkovaných ľudí ako aj tých, ktorí sa očkovať iba plánujú.

Čo by zmenilo postoj respondentov odmietajúcich očkovanie

Až 29,8 % tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a získajú riadnu registráciu v liekovej agentúre. 14,3 % tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 12,5 % by zmenilo svoj postoj ak by prišla ďalšia vlna epidémie a znova by sa zaplnili nemocnice a zomieralo by veľa ľudí.

Malo by byť očkovanie povinné?

Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav je 38,9 % respondentov, odmieta ho 52,1% respondentov. Podpora takéhoto všeobecného povinného očkovania mierne narastá (z júlových 31,2 %  na decembrových 38,9 %) Väčšina už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie schvaľuje (57,7 %) a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 %).

Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva (napr.: ľudia nad 65 rokov, zdravotníci, zamestnanci DSS, policajti, učitelia a pod.) je 46 % respondentov, odmieta ho 45,8% respondentov. Podpora takéhoto očkovania vybraných skupín obyvateľstva tiež mierne narastá (z júlových 42,3 % na decembrových 46 %). Viac ako dve tretiny (67,9 %) už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov schvaľuje a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní respondenti (62 %). Povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva väčšinovo schvaľujú voliči politických strán Progresívne Slovensko (90,2 %), OĽANO (80 %), SaS (71,8 %) a Sme rodina (50,8 %) a pomerne veľkú podporu má i medzi voličmi Hlas-SD (44, 6%).

Mali by pre zaočkovaných platiť miernejšie epidemiologické opatrenia?

V júli 2021 sa znižil počet tých, ktorí si myslia že očkovaní by mali mať miernejšie epidemiologické pravidlá z 46,3 % na 39,7 %. S miernejším epidemiologickým opatreniami pre zaočkovaných nesúhlasí 46,6 % respondentov oproti májovým 35,4 %.

Medzi už zaočkovanými je za miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných až 72% respondentov.

Miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných podporujú voliči všetkých vládnych strán.

Motivuje hrozba pokuty k očkovaniu?

S odmeňovaním zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov sumou 200, respektíve 300 Eur v decembri 2021 súhlasilo 32,9 % respondentov a naopak nesúhlasilo s ním 52,5 %.

Nezaočkovaných respondentov sme sa pýtali, ako by sa rozhodli, ak by boli postavení pred voľbu: zaplatiť pokutu 300 Euro, alebo si v prípade hospitalizácie s ochorením COVID-19 hradiť časť nákladov za pobyt v nemocnici do výšky 1 500 Euro. Väčšina nezaočkovaných respondentov (50,6 %) by zvolila zaplatenie 300 eurovej pokuty a iba 21,4% respondentov by radšej chcela uhradiť časť liečebných nákladov. Až 28 % nezaočkovaných respondentov by sa však pri nutnosti voliť z týchto dvoch alternatív radšej dalo zaočkovať (pričom z nezaočkovaných a doteraz nerozhodnutých respondentov by to bolo až 61,9% a medzi odmietajúcimi očkovanie iba 17,3%).

Nezaočkovaných respondentov sme sa tiež pýtali, či by možnosť odškodnenia za prípadné nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 zmenila ich súčasný postoj k očkovaniu. 71,7 % nezaočkovaných by takáto možnosť odškodnenia nepresvedčila k očkovaniu. Naopak u 28,3 % nezaočkovaných respondentov by takáto možnosť odškodnenia zmenila ich súčasný postoj k očkovaniu, pričom medzi nerozhodnutými by zmenilo názor až 56,2 % a medzi odmietajúcimi očkovanie 19,4 %.

„Podpora povinného očkovania v populácii mierne narastá a povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva už väčšinovo schvaľujú voliči všetkých vládnych strán. Zdá sa však, že pri prípadnom povinnom očkovaní by jeho úspešnosť ovplyvňovali i zvolené sankcie. Väčšina nezaočkovaných deklaruje, že by radšej zaplatila prípadnú 300 Eurovú pokutu ako sa dala zaočkovať.

Robert Klobucký
Sociologický ústav SAV, v. v. i.