Ľudí počas korony „podržali“ vzťahy

Ľudia počas koronakrízy svoje partnerské vzťahy zväčša nemenili, kríza vzťahy skôr upevnila. Kvalita života sa však zhoršila až u 44,6 % ľudí, ktorí nežijú v žiadnom vzťahu.

Vzťahy ostali stabilné

Partnerský status, teda to, či ľudia s niekým žijú v partnerskom vzťahu, alebo nie, a ako s ním žijú, sa počas obdobia pandémie nemení.

Až 71,7 % ľuďom, čo žijú v partnerských vzťahoch, sa ich vzťah v dôsledku pandémie nezmenil. Ak sa zmenil, tak vo väčšej miere k lepšiemu. Stabilný ostáva vzťah najmä u ľudí, ktorí ho majú dlhšie ako rok.

Až 71,7 % ľuďom čo žijú v partnerských vzťahoch sa ich vzťah v dôsledku pandémie nezmenil.

„Odolnosť vzťahu voči koronokríze je vyššia v partnerských vzťahov, ktoré trvajú dlhšie. Avšak v období prvého roku vzťahu – zamilovania sa – sa vzťah prehlbuje, a to zrejme bez ohľadu na koronakrízu. Pozitívne zmeny sa vo vzťahoch kratších ako rok diali tak v oblasti vzájomného porozumenia, príťažlivosti a spokojnosti v intímnej oblasti, ako aj v oblasti osobného obohatenia zo vzťahu.“

Ivan Lukšík
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Kvalita života sa zhoršila najmä ľuďom bez vzťahu

Celková kvalita života ľudí žijúcich vo vzťahoch sa zväčša nemenila. Avšak až 44,6 % ľudí, ktorí nežijú vo vzťahu, pociťuje zhoršenie kvality života. Stabilnú kvalitu života má až 57,9 % z tých, čo žijú v manželstve, 52,1 % z tých, čo žijú v kohabitáciách, a 50,9 % z tých, čo sú rozvedení a žijú v nových vzťahoch (50,9 %). Výsledky ukazujú, že byť vo vzťahu prináša istú mieru stability v kvalite života aj počas pandémie.