Pocit ohrozenia epidémiou koronavírusu od svojho vrcholu na začiatku roku 2021 klesa a v súčasnosti je nižšie aj ako počas druhej vlny. Epidémiou koronavírusu sa dlhodobo cítia byť menej ohrození respondenti, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. Menej ohrození sa cítia byť aj respondenti so základným vzdelaním a muži. 

Respondenti, ktorí sa cítia byť menej ohrození epidémiou koronavírusu tiež výrazne menej obmedzujú kontakty s ľuďmi mimo ich domácnosti a zároveň výrazne menej dodržiavajú aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.