Zdroj obáv sa na Slovensku zmenil. Pandémiu nahradilo zdražovanie a vojenský konflikt na Ukrajine. Od začiatku roka 2022 Slovákov najviac trápi zdražovanie energií a inflácia. Na druhej strane sa mierne oslabili obavy zo samotnej vojny na Ukrajine.

Veľká časť respondentov pociťuje tiež obavy zo stavu slovenského zdravotníctva a z popularity extrémistických a antisystémových skupín na Slovensku. Naopak, klesajú obavy zo samotnej pandémie. Momentálne sú obavy z pandémie na úrovni 49 %.