Zdroj obáv sa na Slovensku zmenil. Padnémiu nahradilo zdražovanie a vojenský konflikt na Ukrajine. Podobne ako na konci februára 2022 i v apríli 2022 ľudia na Slovensku pociťovali najväčšie obavy z rastúcich cien energií a inflácie (88,7 %, na prelome marca a apríla to bolo 85,7%). Mierne tiež narástli obavy z ekonomickej krízy zapríčinenej vojnou (zo 77,5% na 83,6%). Na druhej strane sa veľmi mierne oslabili obavy zo samotnej vojny na Ukrajine (zo 78,2% na 74%), pričom však obavy z rozpútania tretej svetovej vojny (73,6%) a z rozšírenia vojnového konfliktu na Slovensko (70,3%) veľmi mierne (na úrovni štatistickej chyby) narástli.

Veľká časť respondentov pociťuje tiež obavy zo stavu slovenského zdravotníctva (81,2%) a z popularity extrémistických a antisystémových skupín na Slovensku (65,8%). Narástli tiež obavy z príchodu utečencov z krajín sužovaných vojnou (68,8%) a z pandémie koronavírusu (49,2%), ktoré však sú – podobne ako začiatkom marca 2022 – najnižšie v porovnaní s obavami z ostatných skutočností. Naopak, medzi decembrom 2021 a februárom 2022 klesli obavy zo samotnej padémie.