Témy diskusných panelov

ASMS Vision Boards sa zameriavajú na kľúčové témy spojené so zdravím, ktoré rezonujú v spoločnosti.
Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma a zistite viac:

Očkovanie
ako kľúč k prevencii

Koronakríza preverila postoj Slovákov k ich zdraviu a poukázala na dôležitosť prevencie v starostlivosti o vlastné zdravie. Aj napriek tomu, že sa počas pandémie začalo viac hovoriť o prínosoch primárnej prevencie, Slovensko dnes patrí medzi krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti v rámci EÚ. Boj s infekčnými chorobami je tak dlhodobo aktuálny.

Závery

Všetky výstupy na jednom mieste

Duševné
zdravie

Problematika duševného zdravia je veľmi dôležitá, najmä v kontexte pandémie Covid-19 ale aj vojny na Ukrajine. Slovensko v súčasnosti čelí v oblasti duševného zdravia rôznym výzvam. Je preto potrebné hovoriť o možnostiach zlepšenia starostlivosti o duševné zdravie a konkrétnych odporúčaniach, ako môže byť Slovensko lepšie pripravené čeliť aktuálnym výzvam v tejto oblasti.

Závery

Všetky výstupy na jednom mieste

Klimatická kríza
a zdravie

Klimatická zmena predstavuje čoraz vážnejšie riziká nielen pre životné prostredie, hospodárske systémy, ale aj verejné zdravie. Aj keď ovplyvňuje zdravie každého človeka, rôzne skupiny obyvateľstva sú jej dopadom vystavované v odlišnej miere (vek, vzdelanie, výška príjmu či zdravotný stav sú niektoré z faktorov, ktoré v tomto kontexte zohrávajú úlohu). Pri diskusiách o hľadaní možností ako zmierňovať dopady klimatickej krízy by hľadisko ochrany zdravia nemalo absentovať. 

Závery

Všetky výstupy na jednom mieste

Zdravie a zamestnávatelia

Zdravie je dôležitá téma aj pre zamestnávateľov. Prieskumy spoločnosti Edelman Trust Barometer z roku 2022 a 2021 ukazujú, že zamestnávatelia patria v čase krízy medzi najdôveryhodnejší zdroj informácií. Otázka zdravia a prevencie im rozhodne nie je ľahostajná, nakoľko mentálne a fyzické zdravie zamestnancov dokáže mať výrazný vplyv na ich pracovný výkon, a teda aj na celkový chod firmy. Mnohí zamestnávatelia preto pristupujú k tejto téme zodpovedne a realizujú rôzne aktivity na podporu zdravia zamestnancov, a to nielen na pracovisku. 

Ako prispievajú
zamestnávatelia k zdraviu
svojich zamestnancov?

Marcelo-Pascual

Marcelo Pascual

Generálny riaditeľ

MSD Slovensko, generálny partner ASMS Vision Boards

„Zamestnanci sú kľúčoví – iba vďaka nim môžeme vytvárať pridanú hodnotu pre spoločnosť. Je preto nevyhnutné, aby sa o nich zamestnávatelia starali.“

Alica Štepánová Kolárová

Alica Štepánová Kolárová

Riaditeľka Ľudských zdrojov

Henkel Slovensko, hlavný partner ASMS Vision Boards

“Henkel Slovensko otázku duševného zdravia podporuje už dlhodobo, ešte pred nástupom pandémie. Vnímame to ako základnú súčasť našej firemnej kultúry.”

Hurna-Júlia

Júlia Hurná

Governmental Affairs / Patient Engagement & Advocacy Lead

Janssen Slovensko, partner ASMS Vision Boards

„Aktuálne dáta naznačujú, že zamestnávatelia zohrávajú v kontexte starostlivosti o zdravie zamestnancov dôležitú úlohu. V našej spoločnosti sa preto snažíme nastaviť firemné benefity tak, aby odzrkadľovali ich potreby.“ Čítajte viac

Autori projektu

Barbara
Lášticová

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.

„V súčasnosti vidíme, že aj v oblasti zdravia sa šíri množstvo dezinformácií. Pandémia a neochota ľudí očkovať sa, nám tiež ukázali dôležitosť strategickej komunikácie. Lepšie pochopenie dát nám môže pomôcť optimálne nastaviť komunikáciu do budúcna.”

Miloslav
Bahna

Sociologický ústav SAV, v.v.i.

„Vo svojej práci sa snažíme prepájať vedecký výskum so spoločenskou relevanciou. Toto prepojenie považujem za dôležitý základ pri hľadaní riešení súčasných výziev.”

Zuzana
Katreniaková

Slovenská asociácia verejného zdravia,
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„Spájanie verejného a súkromného sektora a odbornej verejnosti vnímam ako kľúčové nielen pre lepšie porozumenie meniacich sa trendov a nálad v spoločnosti, ale aj pre tvorbu konkrétnych strategických a komunikačných odporúčaní, ktoré tieto zmeny reflektujú. Chceme preto podporiť spoločnú diskusiu všetkých relevantných aktérov, ktorá je založená na dátach a prináša víziu do budúcnosti“

Anna
Michalková

Head of Public Affairs & Partner, Seesame

„Efektívna strategická komunikácia musí byť postavená na dátach a porozumení motivácie ľudí. Prepájanie odborníkov, vedcov, novinárov, politických lídrov a zamestnávateľov nám umožňuje toto porozumenie prehlbovať a spoločne diskutovať o najlepších spôsoboch ako meniť Slovensko k lepšiemu.”

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNER