Ako sa máte, Slovensko? mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým spoločenským otázkam. Pomocou pravidelných a kontinuálnych prieskumov verejnej mienky pomáha verejnosti, médiám a verejným inštitúciám pochopiť motivácie ľudí k ich správaniu. Iniciatíva vznikla v prvých dňoch pandémie na Slovensku a odvtedy skúma nielen otázky týkajúce sa priamo pandémie, ale aj mnohé ďalšie dôležité spoločenské otázky.

Tento web vznikol s podporou Nadácie ESET.

Výskumy Ako sa máte, Slovensko? sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska. Zber dát prebieha online metódou dopytovania prostredníctvom MNFORCE SK panelu na vzorke 1000 respondentov a dodržiava prísne ESOMAR štandardy kvality. Autormi projektu sú Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumná agentúra MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame.

Ako sa máte, Slovensko? pomáha verejnosti, médiám a verejným inštitúciám pochopiť motivácie ľudí k ich správaniu.

Autori projektu

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

„Ako akademické pracovisko sa snažíme spájať vedecký výskum so spoločenskou relevanciou. Naša participácia v projekte Ako sa máte, Slovensko? nám už od prvých dní pandémie umožnila získať dáta, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli spoločnosť poznávať a porozumieť jej ako sociológovia, ale aj na to, aby sme v tejto mimoriadnej dobe vedeli informovať verejné rozhodovanie na všetkých úrovniach spravovania štátu.“

Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

„Chceme porozumieť tomu, ako ľudia prežívajú bezprecedentnú situáciu, akú priniesla pandémia COVID-19 do našich životov, ako jej rozumejú a ako neustále sa meniaca situácia ovplyvňuje ich správanie. Je pre nás dôležité, aby verejné autority mohli robiť informované rozhodnutia založené na dátach a komunikovať opatrenia tak, aby boli pre občanov zrozumiteľné a dôveryhodné.“

Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

MNFORCE

„Naše zameranie na online metodológie zberu dát umožňovali realizovať prieskumy a zbierať dáta aj počas pandémie COVID-19 a najtvrdšieho lockdownu. Chceme prispieť našou prácou, kapacitami a pomôcť autoritám pochopiť správanie, potreby a nálady občanov Slovenska, aby aj vďaka ASMS dátam mohli uskutočňovať správne manažérske rozhodnutia, pomocou ktorých Slovensko pandémiu úspešne zvládne.”

Andrej Kičura, MNFORCE

Seesame

„V agentúre Seesame staviame komunikačné kampane na spoľahlivých dátach. Vznikajú tak lepšie a užitočnejšie riešenia pre našich klientov. Rovnako si prajeme, aby sme ako spoločnosť boli schopní rozumieť zmenám, ktoré pandémia priniesla. Sme radi, že dáta z prieskumov využívajú verejné inštitúcie, aby prijímali lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia.“

Michaela Benedigová, Seesame

Zber dát

 • Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 21.- 23.4. 2020, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5. 2020, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, September 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 10.- 14.9. 2020, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Október/november 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 29.10 – 4.11. 2020, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, December 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 10.12 – 14.12. 2020, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Január/február 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 28.1. – 2.2. 2021, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 24.3. – 27.3. 2021, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 14.5. – 20.5. 2021, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 15. 7 – 20. 7.  2021, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Október 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 5.10. – 10.10.2021, N=1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, December 2021, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 12.12. –
  16.12.2021, N=1000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Február 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 24.2. – 1.3.2022., N=1000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Mimoriadny prieskum,  Február 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.2. – 1.3.2022, N=1000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 31.3. – 7.4.2022., N=1000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 18.7. – 22.7.2022., N = 1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, November 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 4.11. – 12.11.2022., N = 1 000
 • Ako sa máte, Slovensko?, Špeciálny koncoročný prieskum, December 2022, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 12.12. – 23.12. 2022, N=1000

Dáta zo série výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii
odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk)