Na Slovensku rastie dopyt po podpore psychickej pohody na pracovisku. Viac ako 80 % zamestnaných ľudí považuje za dôležité, aby im zamestnávatelia ponúkali zdravotné benefity, napriek tomu takmer polovica pracujúcich nemá žiadne.[1] Jednou zo spoločností, ktoré nezabúdajú na zdravie a blaho svojich zamestnancov, je aj spoločnosť Janssen zo skupiny Johnson & Johnson. Vo svojom kréde myslí v rovnakej miere na klientov ako na zamestnancov.

Dáta potvrdzujú, že pandémia Covid-19 či vojna na Ukrajine mimoriadne zvýšili potrebu ochrany duševného zdravia. Viac než pätina oslovených uviedla, že sa ich duševný stav v dôsledku pandémie zhoršil. Starostlivosť o zamestnancov bola v čase pandémie skúšanou súčasťou biznisu. Práve v spoločnosti Janssen sa však flexibilne prispôsobili a tak, ako sa im to už veľakrát osvedčilo, vypočuli svojich zamestnancov a ich potreby v pravidelnom prieskume. Na základe jeho výsledkov potom postupovali a zaviedli viacero noviniek.  

Pomoc vo dne v noci

Jedným z najnovších benefitov, ktoré zamestnanci spoločnosti Janssen využívajú, je asistenčný program. V praxi to znamená, že zamestnanci majú 24 hodín denne, sedem dní v týždni k dispozícii možnosť zavolať na linku, ktorú prevádzkuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – externá nadnárodná spoločnosť. Na linke záujemci dostanú odbornú psychologickú pomoc. Môžu konzultovať napríklad stres, obavy alebo akékoľvek náročné situácie v rodine, ktorými prechádzajú. Poradenstvo nie je k dispozícii len zamestnancom, ale aj ich rodinným príslušníkom. Túto službu na Slovensku využíva približne 20 % zamestnancov Janssen. Veľkou výhodou je, že služba je v slovenskom jazyku, bez akýchkoľvek bariér je teda dostupná pre všetkých.

Ďalšou z noviniek, ktorú v spoločnosti Janssen zaviedli na základe ohlasu od zamestnancov je aj polročný sabatikal (forma prevencie proti vyhoreniu), na ktorý majú nárok zamestnanci po splnení presne definovaných kritérií. Zaujímavou možnosťou pre kolegov, ktorí počas takejto neprítomnosti člena tímu pokračujú v práci, je príležitosť vyskúšať si jeho pozíciu a ako súčasť úväzku „stážovať“ na nej, kým sa nevráti. Takáto možnosť sa dá využiť aj v zahraničí.

Psychická podpora spoza hraníc

Výhodou toho, že Janssen patrí k nadnárodnej skupine Johnson & Johnson je veľkosť a kontakt so zahraničím. Na intranete môžu zamestnanci nájsť desiatky webinárov a videí, ktoré ich motivujú cvičiť, učia ich meditovať alebo im radili ako zvládať stres s celou rodinou pod jednou strechou na homeoffice.

„Zaujímavé sú najmä skúsenosti kolegov z celého sveta, keďže mnohí zdieľali svoje obavy, či situácie, s ktorými počas pandémie zápasili. Bolo fajn, že sme sa mohli podeliť o svoje skúsenosti a v konečnom dôsledku zistiť, že to čím sme prechádzali, bolo spoločné pre mnohých z nás,“ hovorí Júlia Hurná, Governmental Affairs / Patient Engagement & Advocacy Lead.

Ani po zlepšení pandemickej situácie na portál netreba zanevrieť, keďže doň neustále pribúdajú inšpirácie, ako kvalitne spať, zdravo jesť alebo si zachovať duševnú pohodu.

Pri firemných benefitoch nezabúdajú ani na telesné zdravie

Okrem podpory duševného zdravia sa v spoločnosti Janssen myslí aj na to fyzické, ktoré najmä počas pandémie trpelo, a to nielen kvôli samotnému ochoreniu Covid-19. Aj na Slovensku sa v dôsledku pandémie začala vo väčšej miere používať telemedicína, teda konzultácia s lekárom po telefóne, respektíve online. Zamestnanci spoločnosti Janssen majú už takmer rok možnosť obrátiť sa na odborníkov formou online portálu a aj ju s obľubou využívajú.

Janssen svojim zamestnancom poskytuje tiež príspevok, za ktorý si môžu vybrať pomôcku na cvičenie, predplatiť športovú aplikáciu alebo v čase, keď už sú otvorené športoviská, aj permanentku na to, ktoré im najviac vyhovuje.

Nemyslia len na seba

Spoločnosť Johnson&Johnson tiež dlhodobo podporuje zdravie rodiny, pretože verí, že zlepšovanie verejného zdravia sa začína doma. Z tohto dôvodu spoločnosť predĺžila trvanie platenej rodičovskej dovolenky na 12 týždňov. Dodatočné voľno pomôže pracujúcim rodičom vyvážiť ich osobné a pracovné povinnosti pri vykonávaní jednej z najdôležitejších a najťažších úloh, aké existujú: byť dobrým rodičom.

Tak ako sú v spoločnosti Janssen zvyknutí na starostlivosť o svojich zamestnancov, nezabúdajú ani na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Jednotlivé tímy sa pravidelne zapájali do dobrovoľníckych aktivít, či už v projekte Naše mesto, ktorý organizuje Pontis alebo v iných činnostiach. Pravidlá boli nastavené tak, že každý zamestnanec mohol venovať dobrovoľníctvu dva pracovné dni v roku. „Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa tento počet navýšil, takže kolegovia, ktorí chcú pomôcť, sa môžu dobrovoľníctvu venovať až päť dní. Spoločne sme sa napríklad pustili do pomoci v asistenčnom centre pre pomoc utečencom, ktorí na Slovensko prišli práve po vypuknutí vojny v susednej krajine,“ vysvetľuje Júlia Hurná.

Júlia Hurná

Governmental Affairs / Patient Engagement & Advocacy Lead

Janssen Slovensko, partner ASMS Vision Boards

CP-336178

Tento projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťou Johnson & Johnson, divízia Janssen.


[1] Zdroj: Prieskum Ako sa máte, Slovensko? Vision Boards, apríl-máj 2022; MNFORCE, Seesame, Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV