Ako sa máte,
Slovensko?

Séria výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ od prvých dní pandémie mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým spoločenským otázkam. Skúma správanie ľudí na Slovensku, ich prežívanie a motivácie. Ambíciou je tiež sledovať zmeny postojov ľudí v ďalších spoločenských otázkach, ktoré budú dôležité aj v dobe po pandémii.

Témy prieskumov

Najnovšie dáta
z prieskumov

Editori projektu vyberajú najzaujímavejšie zistenia z májového prieskumu. 

Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma

 • 1. Postoje k očkovaniu
  Ochota dať sa zaočkovať mierne narastá a v súčastnosti je na najvyššia od začiatku pandémie. V decembri bolo zaočkovaných, alebo ochotných sa dať očkovať 56,5 % ľudí.
 • 2. Dôvera v inštitúcie
  Dôvera ľudí v štátne a verejné inštitúcie v súvislosti s pandémiou od jej vypuknutia výrazne klesla, no posledné mesiace je stabilizovaná.
 • 3. Dodržiavanie opatrení
  Počas tretej vlny pandémia väčšina ľudí tvrdí, že opatrenia dodržiavala.
 • 4. Duševné zdravie
  Stresom postihnutá skupina ľudí sú najmä mladí do 30 rokov. Je to pochopiteľné, keďže mladí ľudia si ešte nestihli vybudovať procesy a spôsoby na zvládanie krízových situácií.
 • 5. Obavy z epidémie
  Obavy z ohrozenia epidémiou koronavírusu sú momentálne nižšie ako počas druhej vlny pandémie. Respondenti, ktorí sa epidémie obávajú menej, sú aj menej ochotní dať sa zaočkovať.
 • 6. Partnerské vzťahy
  Vzťahy neutrpeli, no kvalita života áno. Ľudia počas koronakrízy svoje partnerské vzťahy zväčša nemenili, kríza vzťahy skôr upevnila. Kvalita života sa však zhoršila až u 44,6 % ľudí, ktorí nežijú v žiadnom vzťahu.