Ako sa máte,
Slovensko?

Séria výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ od prvých dní pandémie mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým spoločenským otázkam. Skúma správanie ľudí na Slovensku, ich prežívanie a motivácie. Ambíciou je tiež sledovať zmeny postojov ľudí v ďalších spoločenských otázkach, ktoré budú dôležité aj v dobe po pandémii.

Témy prieskumov

Najnovšie dáta
z prieskumov

Editori projektu vyberajú najzaujímavejšie zistenia z májového prieskumu. 

Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma

 • 1. Postoje k očkovaniu
  S ochotou dať sa očkovať súvisí aj pohľad respondentov na ďalšie spoločenské otázky.
 • 2. Dôvera v inštitúcie
  Dôvera ľudí v štátne a verejné inštitúcie v súvislosti s pandémiou od jej vypuknutia výrazne klesá.
 • 3. Dodržiavanie opatrení
  Počas tretej vlny pandémia väčšina ľudí tvrdí, že opatrenia dodržiavala.
 • 4. Duševné zdravie
  Dva roky pandémie zhoršili duševné zdravie ľudí na Slovensku.
 • 5. Obavy
  Obavy z pandémie nahradili obavy z vojny a zdražovania
 • 6. Partnerské vzťahy
  Vzťahy neutrpeli, no kvalita života áno. Ľudia počas koronakrízy svoje partnerské vzťahy zväčša nemenili, kríza vzťahy skôr upevnila. Kvalita života sa však zhoršila až u 44,6 % ľudí, ktorí nežijú v žiadnom vzťahu.
 • 7. Vision Boards
  Odborné diskusie na top témy, ktoré hýbu Slovenskom