Po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave 12 % ľudí zmenilo svoj pohľad na registrované partnerstvá tak, že kým pred útokom neboli za ich uzákonenie, po útoku už súhlasia s ich zavedením. Celkovo zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku podporuje 40 % respondentov, naopak 39 % ich zavedenie nepodporuje.


Za zavedenie registrovaných partnerstiev sú častejšie ľudia pracujúci v odborných a technických pozíciách vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu a ľudia žijúci vo veľkých mestách. Naopak, ich zavedenie výrazne menej podporujú muži a voliči SMERU-SD. Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev sú tiež častejšie nezaočkovaní respondenti a nábožensky založení ľudia. Zaujímavé je, že nie je rozdiel v podpore pre registrované partnerstvá v závislosti od veku respondentov.

Veľké obavy o seba a o svojich najbližších v súvislosti s vraždou dvoch návštevníkov baru, v ktorom sa stretávajú LGBTI+ ľudia má len 10 % opýtaných. Veľké a mierne obavy po útoku majú výrazne častejšie mladší respondenti.

„Útok na návštevníkov baru, v ktorom sa stretávajú LGBTI+ ľudia priniesol mierny posun verejnosti v prospech podpory pre uzákonenie registrovaných partnerstiev. Napriek tomuto posunu zostáva pomer zástancov a odporcov registrovaného partnerstva takmer vyrovnaný. Zaujímavé je tiež, že obavy po teroristickom útoku deklarujú výrazne častejšie mladší respondenti. To je podľa všetkého spôsobené mladým vekom páchateľa aj jeho obetí. Názory mladších respondentov na registrované partnerstvá však nie sú odlišné od názorov starších respondentov.“ komentuje výsledky Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Ľudia na Slovensku vidia ako príčinu útoku netolerantnú atmosféru

Polovica respondentov (51 %) považuje útok na návštevníkov baru na Zámockej ulici ako výsledok celkovo netolerantnej atmosféry na Slovensku. Zároveň títo respondenti majú v súvislosti s útokom väčšie obavy o seba a svojich blízkych. Naopak, 28 % opýtaných si nemyslí, že útok bol dôsledkom netolerantnej atmosféry. Táto časť respondentov považuje za viac dôveryhodné, to čo im o politike a svete povedia ich známi alebo rodina ako to, čo sa dozvedia z televízie, rozhlasu či z novín. Ide tiež najmä o voličov strán Republika, SMER-SD, Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko, SNS a KDH.

Je pozitívnym zistením, že veľa ľudí na Slovensku tento tragický incident vníma citlivo. Výsledky prieskumu naznačujú, že verejná debata a aktivity mnohých iniciatív či médií o právach LGBTI+ ľudí na Slovensku scitliveli časť spoločnosti a posunuli ich názory smerom k priznávaniu väčších práv. Preto je dôležité, aby diskusia neutíchla a iniciatívy presadzujúce ľudské práva v akejkoľvek oblasti ostávali aktívne.

Michaela Benedigová. Seesame