Je to presne rok od vypuknutia pandémie ochorenia Covid-19 na Slovensku. Rok, ktorý preveril našu schopnosť prispôsobiť sa, schopnosť vlády navigovať spoločnosť v krízových časoch aj schopnosť vedy zorganizovať sa a byť zrozumiteľným partnerom ľudom. S malou nádejou v hlase môžeme povedať, že práve vedcom sa darilo a darí najlepšie. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý spolu prieskumnou agentúrou MNFORCE, Sociologickým ústavom SAV a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV v Seesame pravidelne zbierame a interpretujeme od marca minulého roka.

Prečo potrebujeme dôverovať vláde

Začnime menej pozitívnymi správami. Z každého zberu dát (doteraz sme ich stihli sedem) vychádza rovnaký výsledok. Dodržiavať epidemiologické opatrenia, zúčastniť sa celoplošného testovania či dať sa zaočkovať sa nám chce viac, ak dôverujeme vláde. Treba však povedať, že táto dôvera zažila strmý pád nadol. Zatiaľ čo v apríli dôverovalo vláde v súvislosti s manažovaním koronakrízy 45,2 percent opýtaných respondentov, v septembri jej dôvera padla na 21,8 percent a v súčasnosti vláde dôveruje len 19 percent respondentov.

Zásadné krízové situácie vo všeobecnosti zvyšujú dôveru a spoliehanie sa na verejné inštitúcie a čelných predstaviteľov štátu. Podobný jav, teda prepad dôvery od obdobia akútnej krízy, akú sme zažívali na začiatku epidémie, k obdobiu krízy chronickej, akú zažívame teraz je teda prirodzený jav. S najväčšou pravdepodobnosťou by sme ho pri takomto meraní zaznamenali aj v iných krajinách.

No vláda sa nemôže uspokojiť s takýmto vysvetlením. A to najmä v čase, keď jej najväčšou úlohou, je motivovať čo najviac ľudí dať sa zaočkovať.

Podpora očkovania narastá

Dobrou správou je, že ochota zaočkovať sa na Slovensku pomaly rastie a na začiatku februára už dosiahla takmer 40 percent. Aby sa záujem ešte viac zvýšil, respektíve aby nezačala ochota opäť klesať, potrebujeme jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu vlády.

Je preto dobré, že Ministerstvo zdravotníctva SR začalo veľmi efektívne a bez zbytočných emócií komunikovať opatrenia ako aj stav a plán očkovania. Práve dobrá strategická komunikácia predstavuje účinnú zbraň v boji proti koronavírusu. Pripomeňme si, že práve tí, čo vláde dôverujú sú náchylnejší aj dodržiavať opatrenia, či inak poskytnúť súčinnosť. Práve dobrá a strategická komunikácia vlády pomáha občanom orientovať sa v čase neistoty a naviguje ich k overeným informáciám. Preto si myslíme, že vláda a Ministerstvo zdravotníctva má:

  • zrozumiteľne a konzistentne komunikovať očkovací plán, časový harmonogram a jeho proces
  • prejavovať empatický prístup k tým, ktorí váhajú a hovoriť aj o ich obavách
  • dobre a rýchlo vyhodnocovať dáta, narastajúce čísla a rozloženie čísiel v regiónoch
  • pozvať do diskusie ďalších aktérov – firmy, aktívnych a dôveryhodných jednotlivcov či vedcov.

Optimizmus tiež prináša tzv. efekt snehovej gule. Očakávame, že čím viac ľudí sa dá zaočkovať a čím viac pozitívnych skúseností s očkovaním bude vo verejnom priestore a v médiách, tým viac ochota porastie. Momentálne veľa ľudí z rôznych komunít tieto skúsenosti zdieľa a tým sa posilňuje dôvera k očkovaniu. Príkladom je aj iniciatíva Zaockujemsa.sk, ktorej sme partnerom a ktorá zdieľa podporu a skúsenosti s očkovaním.

Noví aktéri na scéne

Veľmi povzbudivé je, že ľudia si začínajú uvedomovať hodnotu a rolu vedcov. Dáta ukázali, že tým, ktorí sa plánujú dať zaočkovať najviac záleží na názore vedcov a vedeckých inštitúcií (67 percent opýtaných). Vedcov momentálne tiež ľudia považujú za najdôveryhodnejšieho aktéra v súvislosti s pandémiou. Tu je potrebné priznať kredit médiám, ktoré vedcom dávajú veľký priestor a ich názory sa tak v dostatočnej miere dostávajú do verejného priestoru. Nemalú úlohu pri tom určite zohrala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá niekoľkokrát vystúpila so slovenskými vedcami po boku. Treba už len dúfať, že vláda ich odporúčania bude brať viac do úvahy.

Dáta ukázali, že tým, ktorí sa plánujú dať zaočkovať najviac záleží na názore vedcov a vedeckých inštitúcií (67 % opýtaných).

Významnú úlohu pri očkovaní by mohli zohrať aj ďalší aktéri. Komunálni politici ukázali veľkú mieru akcieschopnosti pri rýchlom zorganizovaní celoplošných testovaní, ktorú by štát mohol využiť aj pri organizovaní veľkokapacitného očkovania či pri podpore očkovacej kampane.

Vysokú motiváciu v rýchlom očkovaní majú aj zamestnávatelia, ktorí môžu čerpať zo svojich skúseností s komunikáciou zdravotníckych tém. Zamestnanci im dôverujú a interné komunikačné nástroje firiem sú zväčša praktické a funkčné. Mohli by teda mobilizovať ľudí k očkovaniu a tiež prakticky pomôcť pri jeho organizácii. Nakoniec podľa globálneho Edelman Trust Barometer 2021 ľudia dôverujú viac firmám ako vláde.

Pred zadávateľmi, marketingovou a mediálnou sférou stojí tiež otázka, kde vidia svoju rolu. Myslíme, že pre všetkých z nás, je tu šanca pomôcť štátu navigovať svojimi zadaniami a kampaňami zákazníkov k postojom, ktoré prinesú pozitívne zmeny v postojoch a v správaní.

Michaela Lukovičová, Seesame | 08 marca 2021
Zdieľať článok s priateľmi