Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav je 38,9 % respondentov, odmieta ho 52,1 % ľudí na Slovensku. Podpora takéhoto všeobecného povinného očkovania mierne narastá. V júli ho podporovalo 31,2 %  ľudí. Väčšina (57,7 %)  už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie schvaľuje a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 %).

Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva (napr.: ľudia nad 65 rokov, zdravotníci, zamestnanci DSS, policajti, učitelia a pod.) je 46 % respondentov, odmieta ho podobných 45,8% respondentov. Podpora takéhoto očkovania vybraných skupín obyvateľstva tiež mierne narastá. Povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva väčšinovo schvaľujú voliči politických strán Progresívne Slovensko (90,2 %), OĽANO (80 %), SaS (71,8 %) a Sme rodina (50,8 %) a pomerne veľkú podporu má i medzi voličmi Hlas-SD (44,6 %).