Obecné samosprávy sú jedny z najdôveryhodnejších subjektov Slovenska. Dôveruje im 36 % opýtaných. V rebríčku dôveryhodnosti prvé miesto zastávajú zamestnávatelia, ktorým dôveruje 40 % respondentov. Obecné samosprávy ďalej nasledujú slovenské štátne firmy s dôverou 31 %, prezidentka s dôverou 25 % či neziskové organizácie s dôverou 22 %.

Z dlhodobých výsledkov prieskumu sa zdá, že obecné samosprávy predstavujú kameň stability v dôvere v inštitúcie na Slovensku. Dôkazom sú aj výsledky komunálnych volieb, v ktorých veľký počet županov, primátorov a starostov obhájilo svoje posty ako aj spokojnosť s takýmito výsledkami komunálnych volieb. Teraz je však dôležité, aby obecné samosprávy pokračovali v poctivej práci a dobre a transparentne komunikovali s občanmi. Predstavitelia obecných samospráv majú dnes dobrý predpoklad na to, aby pomohli navigovať slovenskú spoločnosť z krízy dôvery, v ktorej sa dnes nachádza.

Michaela Benedigová, Seesame

Väčšina respondentov je spokojná s výsledkami komunálnych volieb

Spokojnosť s výsledkami komunálnych volieb v svojom meste alebo obci vyslovilo 59 % respondentov (20 % je veľmi spokojných a 39 % skôr spokojných). Naopak, nespokojných je 28 % respondentov (13 % veľmi nespokojných a 15 % skôr nespokojných).

Spokojnejší s výsledkami komunálnych volieb sú respondenti, ktorí dôverujú samosprávam, že robia to, čo je prospešné pre našu spoločnosť, respondenti, ktorí sa volieb zúčastnili (veľmi a skôr spokojných je z nich až 67 % pričom medzi nevoličmi je to iba 42 %) a obyvatelia najmenších obcí. Spomedzi voličov politických strán sú najspokojnejší s výsledkami volieb voliči strany Progresívne Slovensko a naopak najnespokojnejší voliči strany Republika.

Voliči boli pre svojho kandidáta v komunálnych voľbách rozhodnutí skôr ako vo voľbách do VÚC

Viac ako polovica voličov (56 %) bola pre svojho kandidáta v komunálnych voľbách rozhodnutá viac ako mesiac pred voľbami (a 37 % dokonca viac ako tri mesiace pred voľbami). Mesiac pred voľbami sa rozhodovalo 18 % respondentov, týždeň pred voľbami 16 % a v deň volieb 11 %.

Pre svojho kandidáta za župana (predsedu samosprávneho kraja) sa viac ako mesiac pred voľbami rozhodlo 40 % voličov (a 20 % viac ako tri mesiace pred voľbami). Mesiac pred voľbami sa rozhodovalo 16 % respondentov, týždeň pred voľbami 26 % a v deň volieb 18 % respondentov.

Najčastejším zdrojom informácií o kandidátoch v komunálnych voľbách boli materiály zasielané do schránok

Voličov sme sa pýtali, odkiaľ čerpali informácie o kandidátoch v komunálnych voľbách, pričom si mohli vybrať najviac tri možnosti. Najčastejším zdrojom informácií boli materiály, ktoré kandidáti posielali do schránok (30 %), nasledované informáciami v tlačených, televíznych alebo online médiách a rádiách (21 %), plagáty a bilboardy s menom kandidáta (16 %), predvolebné diskusie (15 %), informácie o kandidátoch od rodiny a známych (12 %) a osobné stretnutie s kandidátom v rámci ich predvolebných aktivít (9 %).